Elektronický výpis z účtu (formát XML)

  • Standardy
  • 27. 04. 2018
  • Autor: Česká bankovní asociace

Prvotním impulsem k vytvoření standardu byl vývoj v oblasti Single Euro Payments Area – „SEPA“. Dokument popisuje strukturu transakcí v XML formátu v České republice.

Jedním z cílů standardu je snaha o přiblížení se již k definovaným formátům v jiných evropských zemích. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto využití standardu ISO 200222 – camt 053.001.02 ve formátu XML.

Používání jednotného standardu pro elektronické výpisy z účtů neukládá povinně žádný akt tuzemské legislativy. Pokud však dojde k co největšímu rozšíření národního standardu, bude jeho jednotná struktura přinášet značné výhody - např. při načítání dat z účtů vedených různými bankami do firemních systémů, nebo při přechodu klienta k jiné bance, kdy odpadnou dodatečné náklady na nutné softwarové změny pro zpracování dat z výpisů z účtů do účetních systémů.