Spustili jsme nový web! Našli jste chybku, něco nefunguje nebo něco nemůžete najít? Napište nám, prosím!

Konvergenční kritéria

(Convergence Criteria)

Kritéria založená Maastrichtskou smlouvou (proto někdy také označována jako maastrichtská kritéria), která musejí být splněna pro dosažení členství v HMU. Rozhodnutí o přijetí země do HMU bylo učiněno Evropskou radou v květnu roku 1998 na základě konvergenčního vývoje v roce 1997.1. Míra inflace nepřevýší více než 1,5 % průměrné míry inflace tří členských zemí s nejnižší mírou inflace.2. Veřejné finance nebudou vykazovat veřejný deficit vyšší než 3 % a úroveň veřejného dluhu bude udržena pod 60 % HDP.3. Stabilita směnného kurzu bude respektovat mezní fluktuace v rámci mechanizmu směnných kurzů EMS, alespoň po dobu dvou let bez devalvace národní měny vůči měně jiného členského státu.4. Dlouhodobé úrokové sazby nepřevýší průměrnou úrokovou míru tří zemí s nejnižší mírou inflace o více než dvě procenta.

Další pojmy