Spustili jsme nový web! Našli jste chybku, něco nefunguje nebo něco nemůžete najít? Napište nám, prosím!

Český bankovní sektor

Níže naleznete základní charakteristiky bankovního sektoru, včetně stručného přehledu za uplynulý rok. 

Banky jsou s chodem ekonomiky spjaty těsněji než jakékoliv jiné odvětví. Silné a zdravé banky zajišťují rychlý a bezchybný tok peněz, poskytují prostředky na financování investic a disponují silným know-how v oblasti finančního řízení firem. Rozvíjejí nejvyšší standardy firemní kultury a profesionality přístupu ke klientům a mají důvěru široké veřejnosti. Jsou lídry technologické inovace a individuálního přístupu k potřebám zákazníků.

Český bankovní sektor patří mezi ty nejstabilnější v rámci Evropské unie. Souhrnné finanční charakteristiky sektoru dokládají jeho vysokou stabilitu a v mnoha ukazatelích, třeba v kapitálové přiměřenosti, v poměru úvěrů k depozitům, v ziskovosti i v mimořádně nízkém podílu problémových úvěrů se selháním jej staví na přední místa mezinárodních srovnávacích žebříčků.

Prostředí v českém bankovnictví je velmi konkurenční. Je to dáno různorodostí obchodních modelů, vlastnických poměrů i velikostní strukturou bank, kde vedle sebe existují a spolu soutěží banky velké s širokou nabídkou produktů a služeb, i banky střední a menší, specializované jen na některé segmenty trhu. Konkurence bankám přichází navíc i ze strany nebankovních finančních nebo technologických společností – to vytváří soustavný tlak na inovace, a to nejen ku prospěchu klientů, ale také bank samotných.

Jsme proto rádi, že jako asociace můžeme sdružovat, jak menší, tak větší bankovní subjekty a pomáháme tím toto konkurenční prostředí udržovat.

 

Bankovní sektor v roce 2018

Ke konci roku 2018 bylo v České republice 49 subjektů disponujících bankovní licencí. Celkem 40 subjektů (14 bank a 26 poboček) pod kontrolou zahraničních vlastníků. Domácí vlastníci kontrolují 9 bank, z toho dvě jsou banky se státní účastí.

Struktura bankovního sektoru:

  • 4 velké banky,
  • 5 středně velkých bank,
  • 9 malých bank,
  • 26 poboček zahraničních bank a
  • 5 stavebních spořitelen.

Ke konci roku 2018 činila celková hodnota aktiv bankovního sektoru 7 332 mld. Kč. Celkový objem bankovních úvěrů byl 3 306,5 mld. Kč. Domácnostem poskytly banky úvěry v celkové výši 1 550,5 mld. Kč a firemní úvěry dosáhly úrovně 1 080,3 mld. Kč.

Objem klientských vkladů dosáhl ke konci roku 2018 hodnoty 4 445,6 mld. Kč a přesahoval objem klientských úvěrů o téměř 34 %. Převis vkladů nad úvěry je tradičně generován sektorem domácností, kde domácnosti měly uloženo na vkladech u domácích bank o 61 % větší objem prostředků, než jaký čerpaly na úvěrech. Domácnosti měly ke konci roku 2018 u bank uloženo 2 558,5 mld. Kč, více než tři čtvrtiny svých úspor měly přitom uloženy na netermínovaných vkladech. V podnikové sféře je objem vkladů a úvěrů přibližně vyrovnaný.