Spustili jsme nový web! Našli jste chybku, něco nefunguje nebo něco nemůžete najít? Napište nám, prosím!

Průměrné náklady kapitálu

(Average cost of capital)

Velikost částek vyplácených držitelům firemních obligací a akcionářům firmy vyjádřená jako procento firemního kapitálu. Průměrné náklady kapitálu lze vypočítat vydělením celkových nákladů kapitálu celkovou výší firemního kapitálu.

Další pojmy