Spustili jsme nový web! Našli jste chybku, něco nefunguje nebo něco nemůžete najít? Napište nám, prosím!

Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

 • Standardy
 • leden 2018
 • Autor: Česká bankovní asociace

Předpisy této smlouvy slouží k úpravě podmínek finančních transakcí v podobě měnových spotů, termínovaných měnových obchodů, měnových swapů, měnových opcí, úrokových swapů, úrokových opcí, dohod o budoucí úrokové sazbě (tzv. FRA) a repo obchodů (jednotlivě jako „Transakce“), které mezi sebou strany uzavírají a jsou předmětem Rámcové smlouvy.

Ustanovení uvedená v této smlouvě se vztahují na všechny Transakce, ledaže je strany pro určitou Transakci nebo určitý typ Transakcí výslovně omezí nebo jinak upraví.

Součástí souboru je:

 • Doplněk k Úrokovým transakcím
 • Příloha pro Derivátové transakce
 • Příloha O udržování finančního zajištění (variační marže - derivátové transakce)
 • Doplněk pro Komoditní transakce
 • Příloha pro zápůjčky cenných papírů
 • Příloha pro repo obchody
 • Zástavní smlouva
 • Doplněk k Devizovým transakcím
 • Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu
 • Obecná ustranovení Rámcové smlouvy
 • Doplněk pro Emisní Povolenky
 • Příloha O udržování finančního zajištění
 • Doplněk k Opčním transakcím