Výsledky vyhledávání

Nalezeno 19 výsledků.

Spekulant

Ten, kdo obchoduje na finančním trhu a je ochoten akceptovat vysoké riziko a obětovat bezpečnost za možnost získat velký zisk.

Treasurer

Osoba zodpovědná za bezpečnost a rozmisťování zdrojů.

Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky chránící nejen platební kartu ale také bankovky před paděláním; např. hologram, speciální ultrafialový tisk,…

Bezpečnostní schránka, trezor

Bankovní služba, která umožňuje klientům úschovu cenností a majetku v zabezpečeném osobním sejfu uvnitř banky.

SET

Zkratka pro Secure Electronic Transaction (Bezpečná elektronická transakce). Bezpečnostní protokol, který společně vytvořili…

Řízení aktiv a pasiv

Proces řízení bankovních depozit a úvěrových politik k zajištění bezpečnosti, likvidity a ziskovosti. Jde o řízení rizik…

Ověření podpisu

Bezpečnostní postup používaný pracovníkem prodejního místa ke zjištění oprávněnosti držitele karty k provedení transakce…

Ověření PINu

Bezpečnostní postup při ověření identity držitele karty, který umožňuje vydavateli karty zjistit, zda při žádosti o autorizaci…

Kód ověření karty

Také kontrolní kód - Bezpečností prvek určený k tomu, aby zabránil falšování nebo manipulaci s údaji na kartě. Je uložen na…

CSC

Card Security Code / Bezpečnostní kód karty.

Čítač pokusů o PIN

Bezpečnostní mechanismus, používaný k omezení počtu pokusů o zadání PIN, které smí držitel karty provést (obvykle omezeno na tři…

Certifikát veřejného klíče

Bezpečnostní token používaný v kryptografii veřejného klíče, který má formu veřejného klíče digitálně podepsaného pověřenou…

Centrální depozitář

Subjekt oprávněný spravovat cenné papíry a zaznamenávat transakce s nimi do knih. Fyzické cenné papíry mohou být střediskem…

Tisková konference Kyberbezpečnost 2019

Tisková konference vycházející z každoročního průzkumu České bankovní asociace, který zkoumá chování Čechů v on-line prostředí.…

Tisková konference Platební styk 2019

Tisková konference vycházející z pravidelného průzkumu České bankovní asociace zaměřeného na chování Čechů během placení.  …

Desatero bezpečnosti

Na síti číhá řada nebezpečí. Níže naleznete základní pravidla, jejichž dodržování vám pomůže ochránit vaše osobní údaje i finance.

Kyberbezpečnost a index bezpečnosti 2018

Index bezpečnosti ČBA pro rok 2018 dosáhl 61 %, tedy obdobné hodnoty jako v předchozích letech

Kyberbezpečnost a index bezpečnosti 2019

Index bezpečnosti letos vzrostl o pět bodů na 65, výsledek je však stále průměrný

Phishingové útoky jsou dokonalejší (novinky.cz)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnosti upozorňuje na útoky